Logo

Szorosan összekapcsolódik a gyermekek felé kitűzött célkitűzésünkkel, a családok - és az egyének - segítése, támogatása.

A házasságok megerősítése, illetve a krízishelyzetbe jutott kapcsolatok segítése és helyreállítása kiemelt fontosságú. Munkánk eredményeképpen szeretnénk, ha a válások száma csökkenne és stabil, erős házasságok épüljenek fel. A megfelelő háttér, a család minden tagjának fontos. Az ilyen háttérben felnövekvő generáció, helyes példát látva, tovább tudja ezt vinni a saját kapcsolataiba.

Házaspárok - de külön nők és férfiak - részére egy és többnapos programokat szervezünk, ahol aktuális témákról tartunk előadásokat, kiscsoportos megbeszéléseket. Célunk, hogy a családokban a nők és férfiak a nekik megfelelő helyekre álljanak és ezáltal egységként léphessenek fel.   

A régebben fiatalok - nyugdíjas korosztály - felé az Agapé Egyház által végzett munkába kapcsolódunk bele, a helyi idősek látogatásán kívül. Az Agapé által szervezett egy és többnapos alkalmakon szeretnénk éreztetni velük, hogy „Nemcsak a húszéveseké a világ”, ahogy az örökzöld - és sok igazságot felvonultató - dal mondja. Mi sem szeretnénk arról elfelejtkezni, hogy mivel tartozunk azoknak, akik előttünk „taposták” az utat.