Logo

Alapítványunk munkásságának egyik sarokköve a gyermekek felé végzett szolgálat.

Alapítványunk szorosan együttműködik a Solymári Agapé Gyülekezettel, akikkel együtt végezzük ezt a fontos munkát.

A gyermekek felé végzett munkánk célja, hogy bemutassunk nekik a keresztény erkölcsi alapokra épített életet, ami pozitív módon befolyásolja az életszemléletüket, és az önmagukról kialakított képüket. Korosztályuknak megfelelő programokon foglalkozunk velük már óvodás kortól egészen a fiatal felnőtt korig. Rendezünk táborokat, egy- és többnapos rendezvényeket számukra, és van egy vasárnapi iskola programunk is. Ezeken a foglalkozásokon nem az idő eltöltése a cél, hanem szeretnénk segíteni őket a helyes identitás, a keresztény életfelfogás kialakításában. Úgy alakítjuk ezeket az alkalmakat, hogy amennyiben igény mutatkozik rá, akkor tudjunk egyénileg is foglalkozni a résztvevőkkel. Tevékenységünket igyekszünk mindig magas szinten tartani, tesszük ezt úgy, hogy a programokat lebonyolító önkénteseink nagy része pedagógus végzettségű, vannak hitoktatói képesítéssel rendelkezők is, akik gyerekek felé irányuló szeretetükön kívűl, rendelkeznek a legkorszerűbb ismeretekkel.